Атанас Котов

EPAL България, Гърция и Румъния

Атанас Котов е новият изпълнителен директор на EPAL България, Гърция и Румъния. Той е бакалавър по “Международни отношения” в УНСС и магистър по мениджмънт и маркетинг в Regent’s University London. Започва кариерата си в областта на транспорта и логистиката през 2014 г. като управител на ОИКС Лоджистикс ООД.
През февруари 2021 г. застава начело на EPAL България, Гърция и Румъния като отговаря за контрола на лицензиантите вътре в организацията. Дейността му е свързана още с издаването на нови лицензи на желаещите да произвеждат оргинални EPAL палети и допълнителното популяризиране на марката в тези държави.