Димитър Сотиров

Коника Минолта България

Димитър СОТИРОВ е ръководител екип IT Services в Коника Минолта България. Той е бизнес анализатор с над 7 години опит в управлението на документи и притежава богата експертиза в областта на дигиталните процеси. Сертифициран е по „AIIM ECM”, както и за продукти на водещи компании като Microsoft, M-Files, Nintex, Nuance и ABBYY.
Димитър ще се включи онлайн в деветата Логистична бизнес конференция.