Павел Бандилов

БПД

Павел Бандилов е магистър със специалност „Финансов мениджмънт“ от ПУ
„Паисий Хилендарски“. Започва кариерата си в сферата на капиталовите пазари през 2001 г., като през годините е бил част от екипите на Уникредит Булбанк, ИП „Елана Трейдинг“ (финансов анализатор), a по-късно работи в ИП „София Интернешънъл Секюритиз“, където фокусът в неговата дейност бил управлението на активи. В момента е директор „Бизнес развитие“ в инвестиционната компания БПД и изпълнителен директор на „БПД Индустриален ФНИ“ АДСИЦ.