Светлин Адриянов

ЕY България, Северна Македония, Албания и Косово

Светлин Адриянов е асоцииран съдружник и ръководител на Правната практика на EY за България, Северна Македония, Албания и Косово. С 24-годишен юридически опит той практикува в областта на корпоративното и търговското право, сделките по сливания и придобивания, конкуренцията и антитръстовата политика, защитата на потребителите, интелектуалната собственост, съдебното оспорване и арбитража.
Преди да се присъедини към EY той е бил адвокат и съдружник в една от първите и най-големи адвокатски кантори в България, където е ръководел практически групи за конкуренция и разрешаване на спорове.
Светлин има магистърска степен по Право от Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Той е и председател на Комитета за съответствие в Германо-Българска индустриално-търговска камара. Светлин е адвокат, квалифициран като представител по индустриална собственост на местно и европейско ниво. Квалифициран медиатор е към Министерството на правосъдието в България.