Милена Рамчева

Метрика

Ако търсите решение на въпросите защо и как да аутсорснете логистичното управление на вашите стокови потоци, непременно трябва да чуете Милена Рамчева. Тя има 15-годишен опит в обслужването на клиенти, фулфилмънт и логистика за онлайн магазини. Милена започва кариерата си в известното издателство Рийдърс Дайджест, където научава основните принципи и процеси на аутсорсването. Консултант е по директен маркетинг на руската компания Bluefox за азиатския пазар, работи във Филипините и страните от Югоизточна Азия.
От ноември 2016 г. е изпълнителен директор на Метрика ООД, компания с почти 20-годишна история, специализирана в изнесените (аутсорсинг) услуги за клиентско и логистично обслужване. Експертизата и вдъхновението на Милена Рамчева са насочени в изграждането на устойчиви бизнес модели с аутсорсване на поддържащите за бизнеса процеси, което дава възможност на компаниите да оптимизират разходите си, да бъдат гъвкави от гледна точка на ресурсите, да се докоснат до опит и технологии, които във времена на динамично развитие са ключови за успеха на всеки бизнес.