Георги Терзийски

SAP България

Георги Терзийски e мениджър продажби в SAP България, компания, която е в центъра на днешните технологични революции и пазарен лидер на корпоративни софтуерни приложения. Той е магистър инженер по телекомуникации и притежава повече от 15 г. опит в продажбите и бизнес развитието в различни международни компании. Комбинацията от търговски нюх и технически опит го правят интересен събеседник при бъдещи планове на организациите за опростяване на своите процеси и генериране на нови възможности за иновации и растеж. Георги вярва, че българските компании, които се занимават в сферата на производството, логистиката и транспорта, при правилна стратегия и планиране, притежават всички необходими качества и ресурси, за да бъдат водещи и иновативни. Целта му на българския пазар е да трансферира знания и пресъздава най-добрите световни практики и стандарти, за да може компаниите да бъдат готови за новите предизвикателства и да се възползват максимално от новите бъдещи технологии.