Стефан Стоилов

DHL Express България

Стефан Стоилов e директор „Информационни системи и технологии“ в DHL Express България. Той е инженер по телекомуникации и има повече от 15 г. опит в изграждането на различни видове IT и телекомуникационни системи в редица български и международни компании. Богатият му опит, желанието му за непрекъснато подобрение на процесите и иновативното мислене извън установените рамки го превръщат в успешен лидер в компанията. Стефан отговаря за внедряването на множество глобални приложения, разработването на локални приложения и използването на различни функционалности за декарбонизация, подпомагащи постигането на целта на DPDHL Group за намаляване на въглеродните емисии от логистичната дейност до 0 през 2050 г. Младият ръководител се вдъхновява от мисълта на Бил Гейтс: „Напредъкът в технологиите се основава на това да ги внедриш по такъв начин, че те да не се забелязват, да ги направиш част от ежедневието“. (Бил Гейтс)
С колегата си Антон Димитров той ще говори по темата: „Зелената трансформация на логистиката: Дигитални решения за декарбонизация и електрифициране на наземните и въздушни операции в DHL Express“.