Валентин Илиев

ЗК Лев Инс

Валентин Илиев е магистър по специалностите „Счетоводство и контрол“ и „Застраховане и социално дело“ в С.А. „Димитър Ценов“, Свищов. Завършва и специализация „Съдебни експертизи“ в същата академия. Към екипа на ЗК „Лев Инс“ АД се присъединява през 2008 г., от 2012 г. заема длъжността директор „Автомобилно застраховане“, а от юли 2021 г. е изпълнителен директор. Член е и на Управителния съвет на застрахователната компания.