Петър Витанов

Евродепутат

Петър Витанов е възпитаник на Първа английска езикова гимназия в София. Магистър по международни отношения и международни финанси. Интересите му към анализ на обществено-политическите процеси в страната и чужбина определят неговия професионален път. Бил е народен представител, член на Комисията по външна политика и Комисията по отбрана в Народното събрание.
В момента е член на Европейския парламент и член на Комисията по транспорт и туризъм; Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешен ред.
В работата си е воден от разбирането, че позицията му на представител на България в Европейския парламент е шанс да работи за по-справедливо бъдеще за децата ни. „Вярвам, че пътят на мащабните промени в Европа започва от личното осъзнаване и продължава с индивидуалните стъпки, които всеки от нас предприема“, казва Витанов.
Петър Витанов ще бъде гост-лектор на деветата Логистична бизнес конференция и ще говори за Европейската зелена сделка.