Ивайло Цанов

Транспрес

Като мениджър “Бизнес развитие” в Транспрес, Ивайло ЦАНОВ има ключова роля за развитието на компанията, съчетавайки в едно дълбокото разбиране на бизнес процесите с експертиза в областта на ИТ решенията. Именно този комбиниран подход е основен фактор за повишаване на ефективността и изграждането на успешна стратегия във времена на бързо променяща се среда и неизбежна дигитализация. За постигането на тези цели Ивайло разчита на широкоспектърния си опит и поглед върху процесите в Транспрес, като през последните 6 години управлява проекти в различни отдели, сред които Счетоводство и контрол, Обслужване на клиенти, Търговски отдел и др. Той отговаря за внедряването, оптимизацията и развитието на различни ИТ системи и софтуерни решения в компанията, които са свързани с управление на куриерските и част от международните превози, складовите процеси, бизнес процесите, системата за кол центъра на компанията, включително въвеждането на оптимизации на базата на AI и Big Data Analysis. Разработва собствен CRM за управление на търговските дейности, съобразен изцяло със спецификата на компанията и пазара.
За осмата Логистична бизнес конференция Ивайло Цанов подготвя презентация на тема: Пътят на успеха - “Хора via технологии”.