Радослав Минчев

STAXELOT

Радослав МИНЧЕВ има близо 20 години опит в логистичния сектор. Неговата стихия е изграждането и развитието на процеси и екипи, отговорни за мащабни и сложни вериги на доставки. Развива своята дейност в компании, които са безспорни лидери в своите сегменти – температурно контролирана логистика, дистрибуция и ритейл.
Радослав Минчев разполага с богат международен опит, който му позволява да разчита на иновативни технологии. С тяхна помощ, разработва и прилага нови стратегически решения.
На Осмата логистична бизнес конференция той ще представи предимствата на WMS X5 и правилния процес на подбор на софтуера за склад и логистика - общи принципи и подобрения, които налага пандемията.