Красимир Димитров

А1 България

Красимир ДИМИТРОВ е завършил Техническия университет в София (тогава ВМЕИ). През 1992 г. защитава научна степен доктор-инженер в техническия университет Кемнитц, ФРГ.
Занимава се със складова автоматизация и логистика повече от 25 години. В момента е продуктов мениджър и софтуерен архитект на системата за управление на складове StoreIT.
На осмата Логистична бизнес конференция д-р инж. Красимир Димитров ще говори за: Управление на логистични центрове със StoreIT.
В презентацията се разглеждат основните процеси в логистичните центрове, които могат да се управляват с WMS системата StoreIT и възможностите за тяхната оптимизация. Лекторът ще запознае аудиторията с някои високотехнологични решения за организация и управление на складовите стопанства.