Светослав Тодоров

Белуга Ай Ти

Светослав ТОДОРОВ е софтуерен инженер по образование и в последните 10+ години работи с фокус в сферите на логистиката и e-commerce. Едно от решенията, върху които се концентрира управителят на Белуга Ай Ти, е Warehouse Management System - система за автоматизация и оптимизация на складови процеси.
Добри практики Светослав Тодоров трупа в Нидерландия, където консултира търговци в различни браншове и внедрява софтуерни решения с цел оптимизация на труд, автоматизация на процеси и софтуерно управление на склада. На големия и конкурентен пазар Светослав работи със складове, обработващи до 15 000 поръчки дневно, където софтуерните решения имат огромно въздействие. Завръща се в България, за да развива опита си и да създава на софтуерни инструменти за българският пазар.
Като софтуерен инженер Светослав е много полезен на бизнес партньорите на Белуга Ай Ти с анализирането на логистични и складови процеси и в предлагането на най-подходящите софтуерни решения за дигитална трансформация на процесите.
Заедно с управителя на Карго планет Станислав Димитров лекторът ще развие темата "Системната интеграция - ключ към повишаване на ефективността в логистиката и транспорта".