Станислав Димитров

Карго планет

Станислав ДИМИТРОВ се занимава професионално с транспорт и логистика повече от 20 години. Работата му като спедитор, митнически брокер, стоковед и търговец му дава широта на погледа и разбирането на процесите в транспортния и логистичния бранш. От 13 години е управител на Карго планет, компания, която е бизнес партньор на над 1000 търговски и производствени фирми.
В момента екипът на Станислав Димитров активно работи по внедряването на ново WMS решение, което ще оптимизира стоковите наличности и поръчки. Пред екипа на Карго планет стои предизвикателството не само да постигнат техническа интеграция с различни системи, но и да дадат на клиента усещането за контрол над процесите. Целта на дигиталната трансформация е да се даде ключ, с който клиентът лесно да прекрачи прага на електронните продажби и да навлезе в мрежата на устойчивите вериги на доставки.
Заедно с управителя на Белуга Ай Ти Светослав Тодоров лекторът ще развие темата -"Системната интеграция - ключ към повишаване на ефективността в логистиката и транспорта".