Милен Райков

EY България

Милен РАЙКОВ е съдружник „Данъци и право“ в EY България, Македония, Албания и Косово. Той е адвокат и член на Софийска адвокатска колегия от 2003 г., съпредседател на Данъчния и финансов комитет на АмЧам в България и член на борда на директорите на Аутомотив Клъстер България. С повече от 17 г. професионален опит в сферата на данъчните консултации, Милен е експерт с ключови компетенции в областта на косвените данъци, данъчните политики и спорове и данъчните облекчения. През годините ръководи редица проекти за данъчни спорове пред национални и международни институции. Подпомага клиенти и институции в проекти за хармонизиране преди и след присъединяването към ЕС в България, Румъния и Хърватия. Автор е на много публикации в сферата на данъчното облагане.
По време на годишната Логистична Бизнес Конференция Милен Райков ще говори за предстоящите промени, които засягат търговията на стоки след BREXIT.