Минко Лазаров

Техникъл Сълюшън

Минко ЛАЗАРОВ e управител на Техникъл Сълюшън ООД, дъщерно ИТ дружество на ОЙРОШПЕД АД, член на Съвета на директорите в ОЙРОШПЕД АД. Техникъл Сълюшън е създадена през 2008 г. с основната дейност изграждането и поддържането на ИТ инфраструктура и иновативни ИТ решения в областта на частния бизнес в България. Минко има дългогодишен опит в управлението на големи компютърни мрежи и е абсолютен професионалист в управлението, анализа и оптимизацията на процесите в логистиката. Бил е част от екипите на едни от най-големите телекоми в страната – Евроком, Neterra, Mobiltel.
Поредният му голям проект е изграждането на ERP решение изцяло и само според изискванията и спецификациите на първото частно дружество в България за спедиция, транспорт и логистика – ОЙРОШПЕД.
Минко Лазаров е лектор в училища и университети и споделя пред учениците и студентите интересната си житейска история. Като син на университетски преподаватели, с цялото си сърце подкрепя днешните младежи да открият пътя в живота си – такъв какъвто го искат.