Явор Панталеев

ОЙРОШПЕД

Явор ПАНТАЛЕЕВ e прокурист на ОЙРОШПЕД и член на Съвета на директорите в ОЙРОШПЕД АД. Управлява дейностите по продажби, складова логистика и 4PL.
Средното си образование завършва в Националната финансово-стопанската гимназия в София с профил машинна обработка на информацията, след което получава бакалавърска степен по специалността спедиция, транспорт и логистика в Дуалното висше училище Баден-Вюртемберг в Loerrach (Германия).
Като студент работи и стажува в голяма спедиторска компания в Швейцария. Завършва магистратура с профил мениджмънт за организационно съвършенство в Училище по мениджмънт към НБУ. Явор Панталеев е председател на управителния съвет на Национално сдружение на българските спедитори (НСБС) и съпредседател на Комитета по транспорт и логистика към Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ).
Счита, че основен фактор за успех на една компания е умението на нейния екип за анализ и управление на информацията и процесите.