Владимир Гюрджиев

CTP Invest

Секторът на бизнес недвижимите имоти е дълбоко закодиран в ДНК-то на Владимир ГЮРДЖИЕВ. Почти няма аспект на бизнеса с имоти, в който да не е взел дейно участие: от банково финансиране на проекти, през онлайн портал за недвижими имоти, отдаване под наем на складови и офис площи и предоставяне на 3PL услуги, до посредничество и консултиране на инвестиционни проекти от момента на изграждането до крайната им реализация. Гюрджиев консултира и подпомага голям брой ключови проекти, които оформят модерния облик на индустриално-логистичния пазар в България. През 2019 г. професионалистът поема ново предизвикателство и застава зад кормилото на българското поделение на СиТиПи Инвест – един от най-големите дивелъпъри на индустриални паркове в ЦИЕ. Плановете на компанията включват изграждане на мрежа от логистични паркове в София, а в бъдеще и на други ключови локации в страната.
Лекторът ще говори по темата: Секторът на логистичните имоти – преди, по време и след криза (този път COVID-19). Новото лице на индустрията?