Мариета Григорова

Гебрюдер Вайс

Мариета ГРИГОРОВА е успешен човек с широки познания, ясна и логична мисъл и нестандартни идеи. Тя има над 27-годишен опит в областта на спедицията и логистиката. Mагистър е по немска филология и международни икономически отношения. Следвала е в Москва, София и Берлин. Управител е на Гебрюдер Вайс ЕООД, дъщерно дружество на австрийския концерн GW Holding AG, от основаването му в България. От дълги години е в ръководството на Националното сдружение на българските спедитори - НСБС. Още в първите дни на кризата с COVID-19 Gebrüder Weiss реагира много бързо и адекватно в помощ на клиентите си.
Като участник в дискусионния панел за Стратегиите на бъдещето Мариета Григорова със сигурност ще сподели ценни идеи на конференцията.