Митко Василев

ГБИТК

Д-р Митко ВАСИЛЕВ e главен управител на Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК) от създаването й през 2004 г. Преди това д-р Василев оглавява Представителството на германската икономика, Деловия клуб на германската икономика в България.
ГБИТК е учредена на базата на двустранно споразумение между правителствата на Федерална република Германия и Република България. Днес тя е най-голямата двустранна търговска камара в България, в която членуват над 600 фирми и организации от различни браншове, представители както на големи, така и на малки и средни предприятия.
От 2003 г. д-р Митко Василев е и представител на Бавария в България.
Д-р Василев е завършил е специалността „Външна търговия“ в Икономическия институт в Берлин. От 2004 г. е извънреден доцент към Факултета за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт в ТУ София.