Николай Божилов

Юнимастърс

Николай БОЖИЛОВ има над 30-годишен опит във внедряването на нови бизнес модели и модерни технологии за управление на бизнеса в транспорта и логистиката. Дългогодишен Фелоу член на Института на директорите в Лондон и на Института по транспорт и логистика във Великобритания, както и на много други международни професионални и неправителствени организации. Николай Божилов е председател на Съвета на директорите на Юнимастърс.