Александър Гебов

Паладин Пропърти Дивелъпмънт

Александър Гебов е управляващ съдружник на Паладин Пропърти Дивелъпмънт – проектант и проект мениджър на Парк Индустрия София Изток. Притежава диплома от университета в Бристол, Обединеното кралство, магистърска степен по промишлено и гражданско строителство от Университета по архитектура и строителство в София, както и диплома по икономика и мениджмънт от Университета за национално и световно стопанство в София. Работил е като управител на фирма, образувана с частни капитали с инвестиции в хотели, недвижими имоти, строителство и складови площи. Бил е мениджър корпоративни финанси в KPMG България и инвестиционен мениджър в постприватизационния фонд на ЕБВР.
Александър Гебов ще представи Парк Индустрия София Изток – мащабен проект, ориентиран към нуждите на средните и големите логистични оператори.