Марк Георгиев

Claims Trans

Марк Георгиев е търговски директор от екипа на Claims Trans. Той посвещава 5 години от живота на обучение във Великобритания, като впоследствие специализира Морско и Транспортно право в Ротердам. В Холандия той участва в бизнес екосистемата „PortXL”, организирана от Port of Rotterdam и Ernst&Young. Заемайки позицията на търговски съветник, той участва в успешното развитие на AquasmartXL – иновативна компания за автономни плавателни средства.
Преди 2 години, воден от желанието си за позитивно влияние върху родния транспортен бранш, Марк се завръща в България, за да изследва управлението на риска и продажбите в транспортните компании. Разнообразният опит в различните звена на логистичните процеси му помагат да разбере в дълбочина, основните проблеми при разрешаването на щети по време на транспорта.
На 7. Логистична Бизнес конференция, Марк Георгиев ще разкаже за скрития медиатор във всички процеси, свързани с разрешаването на щети по стоката. Ще бъдат обсъдени основните предизвикателства в процесите на разрешаване на карго претенции, както и как учсатниците във веригата на доставки могат да си помагат взаимно при намаляване на рисковете свързани с вреди по стоката.