Мариан Атанасов

Claims Trans

Мариан Атанасов е управляващ директор на Claims Trans – иновативна start-up claims handling компания, която проактивно намира решения на проблеми като: претенции за щети, закъснения, неплатени навла и други видове неизпълнения и казуси, които фирмите в транспортния и логистичен бранш срещат ежедневно, в резултат на което търпят огромни негативи. Мариан е завършил Транспортна техника и Технология и управление на транспорта, като е специализирал в университети в Белгия, Португалия и Полша. Има над 10 години професионален специализиран опит в някои от ключовите компании от бранша Транспорт и Логистика, където заема ръководни позиции, свързани с ликвидация на щети, застраховане и търговски отношения.
На 7. Логистична бизнес конференция Мариан Атанасов ще презентира тенденциите, предизвикателствата и проблемите в транспорта свързани с щети на товари, също така, начините за предотвратяване и решението им. Темата си е формулирал така: „Можем ли да си купим спокойствие в случаите на вреда по стоката?“