Цанка Маркова

ФТС България

Цанка Маркова е Country Manager във ФТС България и е сертифициран Microsoft Data Science Professional. Като част от екипа на компанията участва в редица мащабни български и международни проекти по изгрaждане на модерни облачни решения за анализ на данни и оптимизация на процеси чрез използване на Microsoft Azure.
В презентацията си на седмата Логистична бизнес конференция Цанка Маркова ще сподели примери за това как дигитализацията на процесите в SCM може да бъде разделена на малки, обозрими като време и комплексност проекти, които бързо да доведат до измерими резултати.