Георги Христов

Софарма Трейдинг

Георги Христов е мениджър Управление верига на доставки в Софарма Трейдинг. Той е член на Борда на съветниците към катедра Логистика на УНСС. Възпитаник на УНСС, Христов не прекъсва контактите си с академичното ръководство и преподавателите. Оказва сътрудничество по различни инициативи – посещения на студенти, изнасяне на лекции и др. Христов приема като лична кауза възможността да е полезен на другите с добрите си практики.
Заемал е позиции като Supply Chain директор и зам.-изпълнителен директор в компании като Данон, Кавен Орбико, Булгартабак Трейдинг и др.
На седмата Логистична бизнес конференция Георги Христов ще сподели своя опит в планирането и управлението на промените във веригата на доставки, като по-конкретно ще говори за внедряване на система за прогнозиране и управление на наличности и поръчки.