Никола Илчев

eCommerce Academy

Никола Илчев се занимава с продажби от 15 г. и, а в сферата на електронната търговия той развива бизнес през последните 7 г. Стартира дигиталното си развитие като разработва маркетплейс платформа за продажба на строителни материали, която не успява да сработи по най-добрия начин и по-късно преустановява дейност. Това нито за миг не разколебава Никола и той създава бизнес с аксесоари за мобилни устройства и дребна потребителска електроника, който успешно ръководи повече от 4 години.
В стремежа си да развива както себе си, така и екипа, с който работи, Никола търси всякакви методи за обучение в страната и чужбина. За да може да е по-близко до знанието и да може да го разпространява, той създава eCommerce Academy, която ръководи от 2016 г. насам.
Никола има богат опит в собствени и чужди онлайн проекти, както и значително влияние в развитието на екосистемата на електронните търговци в България. Силно вярва, че всеки бизнес трябва да бъде дигитален и се стреми да предостави полезна инфорамция и контакти на всеки, който е поел по пътя на електронната търговия.
Темата по която ще говори Никола Илчев е: Как да сте винаги там, където са клиентите?