Янислав Тотев

ДСВ Роуд

Янислав ТОТЕВ е управител на ДСВ Роуд ЕООД (подразделение на DSV A/S в България) от 2009 г. Има над 25 г. опит в транспорта и логистиката, включително при разработването и внедряването на системи за контрол и управление на складовите наличности и контрол и управление на транспорта, внедряване на стандартите GDP и ISO, разработване на нови услуги и бизнес процеси и оптимизация на дейността. В настоящата компания работи от 1999 г. като до 2005 г. натрупва значителен опит в областта на транспорта и спедицията от стартиране на нови групажни линии до изпълнение на проекти за мултимодален транспорт. След преместването на фирмата в съществуващата складова база през 2005 г. до 2009 г. заема длъжността Логистичен директор и поема отговорността за разработване и развитие на договорната логистика.
За седмата логистична бизнес конференция Яни Тотев формулира темата си като предизвикателство към всички участници във веригата на доставки: "Краят на supply chain мениджмънта или не съвсем". Какви нови знания и таланти трябва да притежават мениджърите, за да се справят с променената верига на доставки - ще разкрие лекторът в своята презентация.