Павлин Дянков

Скейл Фокус

Павлин Дянков е вицепрезидент Бизнес решения в Скейл Фокус - една от най-големите софтуерни и консултантски компании в България, като отговаря за SAP технологиите в портфолиото на фирмата. Помага на десетки местни и чуждестранни компании в тяхната дигитална трансформация чрез интегриране на специфични софтуерни решения за автоматизация и управление на бизнес процеси.
Той ще влезе по темата на САП, заедно със Здравко Пешаков, и ще говори за: Latest Innovations in Supply Chain Management.