Мартин Нусбаумер

SAP България

Мартин Нусбаумер е част от екипа за платформи и технологии (Platform & Technologies) на SAP в Централна и Източна Европа, който се фокусира върху интеграцията на решенията за веригата на доставки в корпоративните процеси. В тази връзка обработването и анализът на данни от "Интернет на нещата" (IoT) е ключов фактор за бъдещата логистика. Технологията на SAP цели да помогне на своите потребители да се превърнат в "Интелигентно предприятие", като изгради връзка между IoT оперативни данни и класическите корпоративни данни, за да могат непрекъснато да се взимат интелигентни решения.