Катя Вакова

Булстрад Виена Иншурънс Груп

Катя Вакова е завършила СА „Д.А.Ценов” в Свищов, специалност Застраховане. Вече близо 20 години работи в ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП, в момента заема позицията директор на дирекция Транспортно и морско застраховане. Ръководената от нея дирекция е специализирана както в застраховането на товари, отговорност на превозвача, плавателни съдове и релсови превозни средства, така и в разглеждането на застрахователни претенции по тези застраховки. Благодарение на натрупания опит в областта на транспортното застраховане и изградените през годините традиции, дирекцията продължава да осигурява на клиентите си професионален съвет и оценка на специфичните рискове, свързани с тези застраховки.
БУЛСТРАД e лидер в областта на транспортното застраховане на българския застрахователен пазар за последните 57 г. Компанията е част от ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП, чиято близо 200-годишна история и 25 000 служители в 50 застрахователни компании в 25 държави.
Финансовата стабилност на ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП е гарантирана от силната капиталова позиция на VIG, отговаряща на изискванията за ниво ААА, както и чрез презастрахователни покрития от водещи на международния пазар партньори с висок кредитен рейтинг като SCOR Reassurance, Swiss Re, Hannover Re, Lloyd's Underwriters и други.
На седмата Логистична бизнес конференция Катя Вакова ще говори за: Застраховането в транспорта - защо, кой и как?