Николай Божилов

Юнимастърс

Николай БОЖИЛОВ има над 30-годишен опит във внедряването на нови бизнес модели и модерни технологии за управление на бизнеса в транспорта и логистиката. Дългогодишен Фелоу член на Института на директорите в Лондон и на Института по транспорт и логистика във Великобритания, както и на много други международни професионални и неправителствени организации. Николай Божилов е председател на Съвета на директорите на Юнимастърс.
На 7. Логистична Бизнес конференция Николай Божилов ще ни помогне да разберем какво ни очаква, когато технологиите и хората си сътрудничат. Темата, която той избра, е: "T и Л - бърз поглед към близкото бъдеще!"