Данаил Данаилов

Спиди

Данаил Данаилов е член на управителния съвет на Спиди АД и отговаря за стратегиите и бизнес развитието на компанията. От 25 години трупа добри практики в бизнеса и финансите, като се специализира в областите: инвестиции, консултации и приватизация, фондови пазари и макроикономически анализи.
През 2012 г. Данаил Данаилов се присъединява към Съвета на директорите на Спиди и активно участва в развитието на стратегическите отношения с GeoPost, регионалните партньорства в Румъния и Гърция, проектирането на нови бизнес сегменти, развитието на мрежата на Спиди и излизането на компанията на българския капиталов пазар.
Лекторът ще говори по темата: "Последната миля при доставките: Предизвикателства и потенциал".