Петър Дончев

Скания България

Петър Дончев е изпълнителен директор на Скания България. Завършва Транспортен факултет на ТУ София през 1999г. със специалност ДВГ. Започва работа в Скания България в началото на 2000г. като рецепционист сервиз и резервни части.
От 2004 до 2007г. отговаря за бизнеса с резервни части и продажбите на автомобили. От началото на 2007 г. е Директор на Скания България ЕООД.