Георги Христов

Сенсата Технолоджис

Георги Христов е директор Supply Chain Planning Projects в Сенсата Технолоджис. Той е член на Борда на съветниците към катедра Логистика на УНСС. Възпитаник на УНСС, Христов не прекъсва контактите си с академичното ръководство и преподавателите. Оказва сътрудничество по различни инициативи – посещения на студенти, изнасяне на лекции и др. Христов приема като лична кауза възможността да е полезен на другите с добрите си практики.
Заемал позиции като Supply Chain директор и зам.-изпълнителен директор в компании като Данон, Кавен Орбико, Булгартабак Трейдинг и др., Георги Христов опознава различни стилове на управление и различни звена от веригата на доставки.
На шестата Логистична бизнес конференция Георги Христов ще сподели своя опит в планирането, управлението на промените във веригата на доставки и по-конкретно ще говори за Demand Planning като многоетапен процес.