Николай Ночев

Ойрошпед

Николай Ночев е юрист, завършил право в СУ Климент Охридски. В Еуроспед започнал работа като стажант и израснал от спедитор през ръководител отдел до управител.
В момента е управител на Еуроспед ЕООД, фирмата за международен транспорт както и управител на Ойрокуриер ЕООД, развиваща мрежата за вътрешни доставки на Ойрошпед Груп.
Професионалното верую на г-н Ночев е: Не карай подчинените си да правят нещо, което ти не би направил! Бъди честен с клиенти, партньори и колеги.
Лекторът ще говори по темата “ Практически ключове за успех на организацията”.