Георги Тодоров

ReExe

Георги Тодоров е управител и водещ треньор на ReExe – тренинг компания, създадена да помага на тези, които са се посветили на продажбите. В екипа работят треньори по различни обучения и над 40 сътрудници в 21 града, които извършват търговски контролинг. От 27 години се занимава с продажби, а от 12 е треньор.
На третия ден след дипломирането си влиза в сферата на продажбите и маркетинга. За 15 години се обогатил с много контакти, опознал различни стилове на продажби, влязъл в различни бизнес среди и през 2006 г. стигнал до решението да се занимава с обучения на екипи и коучинг. Най-кратко може да бъде представен така – обучава хората по метода „осъзнай, наблюдавай и прави“.
Георги Тодоров ще говори за: Продажбите – или защо успяващите предпочитат да разделят 1 на 2, вместо 2 на 0?