Христо Христов

Дискордиа

Христо Христов създава "Дискордиа" през 1992 г. във Варна като фирма за международен транспорт и логистика. По-късно основава компании под марката Discordia в Румъния и Украйна. Започвайки бизнес с автомобилен транспорт и спедиция, той развива стъпка по стъпка дивизии за железопътен, контейнерен, въздушен и мултимодален транспорт.
През 2008 г. г-н Христов стартира създаването на нов бизнес модел за превоз на товари в ЕС, който влезе напълно в действие до 2012 г. Основни елементи на бизнес модела включват оперативна ефективност, постоянно намаляване на разходите чрез внедряване на иновации и нови технологии и устойчивост за висок растеж. Успешното внедряване на бизнес модела беше добре прието и оценено на най-високите управленски нива в производителите на оригинално оборудване и доставчиците.
Христо Христов има магистърска степен по икономика от Икономически университет във Варна и 26 години управленски опит в областта на логистиката и транспорта.
Той ще говори по темата "Възможно ли е високият растеж да бъде устойчив? Опитът на DISCORDIA на Европейския пазар".