Димитър Геновски

МТИТС

Димитър Геновски е заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Той завършва специалност Маркетинг във Великотърновския университет Св. Св Кирил и Методий и е магистър по икономика към Стопанска академия Д.А.Ценов, град Свищов.
Голяма част от кариерата му е посветена на маркетинг и мениджмънт в областта на телекомуникациите. Има богат опит в управлението на организации в областта на съобщенията както в обществения, така и в частния сектор. Бил е заместник-изпълнителен директор на Български пощи ЕАД.