Александър Найденов

Фротком

Александър Найденов ще говори за телематичните данни и силата на добрия анализ.
Роден в Пазарджик, той е завършил "Икономика и управление на човешките ресурси" в Университета за национално и световно стопанство в София. От 2010 г. работи като мениджър във финансова компания, отговарящ за управлението на процеси и хора. От 2014 г. е управител в Пи Ем Арт ЕООД, а от 2016 г. е част от екипа на ДАК-22 ЕООД (Фротком).