Живко Пасков

Монолит Транспорт

Управителят на Монолит Транспорт ООД (със седалище в Хасково) ще говори за оптимизирането на работния процес в транспортните фирми посредством собствена ERP система за управление на данните, в разработването на която е участвал лично.
Живко Пасков е роден в Хасково. Завършил е Техникума по индустриална химия "Проф. Д-р Асен Златаров" в Димитровград. В Монолит Транспорт работи от 7 години, през които като резултат от подобрението на работния процес фирмата е увеличила своя автопарк от 50 на 150 транспортни единици. На практика вече няма граници в това колко транспортни единици ще работят, защото контролът чрез ERP системата е еднакъв за всички. Владее английски, испански, италиански и руски език.