Цанка Маркова

ФТС България

Цанка Маркова е Country manager на ФТС България. Като част от екипа на на компанията тя има многобройни успешни проекти за изграждане на модерни BI решения. Сертифициран Microsoft Data Science Professional, тя притежава познания и практически опит в работата с големи масиви данни, тяхното моделиране и извличане на ценна за бизнеса аналитична информация.
Г-жа Маркова и избрала тема за конференцията: Business and Artificial Intelligence - десетилетието на данните и как те променят вашия бизнес.