Димитър Василев

ТЕСИ

Димитър Василев е ръководител на отдел Продуктово и Бизнес развитие в ТЕСИ.
Димитър Василев има водеща рола в изучаването на ключови пазари в Европа, оценка на бизнес възможностите и разработване на проекти за актуализиране разширяване на портфолиото на компанията в съответствие с непрекъснато променящите се навици на потребителите.
Той е част от екипа на компанията от 12 години и през този период е придобил опит в различни сектори, като маркетинг, проектен мениджмънт, организация на производството, доставки и преговори.