Павел Пенчев

Pall-Ex

Павел Пенчев е магистър по управление на транспорта, прокурист на Еконт Транс ООД. Компанията е част от Транспортно-логистичната група Еконт, която оперира на пазара от 1993 г.
През 2016 г. Еконт Транс ООД получи мастър лиценз за България от британския палетен оператор Pall-Ex, с което стана част от водещата европейската мрежа за дистрибуция на палети. Павел е в основата на адаптирането и внедряването в България на бизнес модела, разработен от Pall-Ex UK, който предлага напълно нов за нашия пазар подход при организацията на палетните доставки.
Лекторът ще говори за Нов подход при доставките на палети - мрежа от водещи независими превозвачи, организирана от Pall-Ex и Еконт.