Димитър Баев

Булмаркет ДМ

Димитър Баев е зам.-управител на Булмаркет ДМ ООД. Има 16-годишен опит в транспортно-логистичната дейност на компанията. Участва в учредяването и развитието на всеки един от логистичните бизнеси, които тя извършва за български и чуждестранни фирми в различни браншове – жп, авто, порт и речен транспорт. Булмаркет ДМ е единственото дружество в България, което предлага на своите клиенти пълно логистично обслужване – от жп, авто и речен транспорт, претоварване и съхранение със собствени активи. Инж. Баев е участвал и в множество логистични проекти, свързани с построяване заводите на дружеството, както и с преместването на завод за биодизел от Австрия до България.