Милена Виденова

Coface

Милена Виденова е управител на Кофас за България от 2012 г. Професионалният й опит включва редица управленски позиции в банковата и финансовата сфера: съветник „Риск мениджмънт, проектно финансиране и еврофондове“ в Хипо НОЕ Групе Банк АГ, Австрия, директор „Кредитен риск“ в Финансиа Груп, ръководител „Еврофонодве, публични финанси и банково застраховане“ в Уникредит Булбанк, Директор „Регионални корпоративни центрове и продуктово развитие“ в Ейч Ви Би Банк Биохим и други. От юни 2014 г. е избрана за заместник-председател на Асоциацията на колекторските агенции в България (АКАБГ). Магистър е по международни икономически отношения от УНСС с множество специализации в страната и чужбина.