Xie Dejun

Ningbo Skylark Container

Xie Dejun е настоящ вицепрезидент на Складово стопанство на терминалния оператор Ningbo Skylark Container Co., Ltd. от август 2005 г. Той отговаря за складовите операции на дружеството, като по този начин подпомага генералния мениджър на дружеството при изпълнението на принципите и целите на компанията. За целта изготвя конкретни планове и мерки за развитие на складовата дейност на терминалния оператор.
В задълженията на вицепрезидент Xie влизат също и проверка на регулациите, координацията и надзора при постигане на годишните цели на компанията в т. ч. управление на информационните потоци за дейността на дружеството, обобщение и анализи, както и регулярно решаване на проблемите в цялата складова система на компанията.