Troels F. Larsen

JYSK

Троелс Ф. Ларсен е завършил Висшето училище по бизнес (Copenhagen Business school) и като спедитор е натрупал над 30 години опит в международната дистрибуция и складиране.
През последните 18 години работи в JYSK Nordic, като се занимава с цялостната организация на изграждането на автоматизирани дистрибуционни центрове в Дания, Швеция, Полша, а сега също и в България.