Wang Hao

ZheJiang University

Проф. Wang Hao е настоящ съуправител на International Institute of Logistics and Service Science - Китай и Централна и Източна Европа. Той е преподавател и зам.-декан на School of Business, Ningbo Institute of Technology, ZheJiang University - Китай. Той е и един от петте хонорувани професори на полския Bialystok University of Technology. Проф. Wang защитава докторска титла в Logistics Institute - Asia Pacific and Dept. of Civil Engineering на National University of Singapore през 2004 г. Завършил е Tsinghua University и Dalian University of Technology в Китай.
Проф. Wang е работил като следдипломен изследовател в University of Texas в El Paso (2011-2013) в САЩ. Бил е главен консултант Integrated Decision Systems Consultancy Pte Ltd (IDSC) в Сингапур и негов главен представител в Китай (2004-2005). Едновременно с това е бил назначен назначение като генерален мениджър на Jiangsu Topasia Logistics Consulting Co. Ltd в Китай. Преди да се присъедини към IDSC, той е бил консултант в MAEDA consultancy Pte Ltd - Япония (1998-1999) и инженер изследовател в National University of Singapore (2003-2004).
Проф. Wang работи в областта на инженерната логистика, интелигентния транспорт и Supply Chain Management (SCM) от много години. Д-р Wang е изобретател, притежаващ 50 патента в Китай. Неговите области на компетентност включват решаването на проблеми за местоположението на съоръженията в склада, маршрутизация на превозните средства, флийт мениджмънт, прогнозиране на търсенето, мащабна микроскопична симулация на трафика, управление на веригата за доставки и правителствена политика за стратегическо планиране на логистиката.
Проф. Wang е активен участник в образованието и обучението по Modern Logistics & SCM. Той е сертифициран тренер по програмата International Purchasing & Supply Chain Management (IPSCM), популяризирана от ООН/СТО, както и сертифициран тренер по National Logistics Professionals Training Program на China Federation of Logistics and Purchasing (CFLP).
Проф. Wang е редактор и автор за допълнителния учебен материал на програмата IPSCM в Китай.