Martin Sonnenberg

Schenker, Germany

Мартин Зоненберг работи като мениджър по глобални иновации в Schenker AG с фокус върху изследователска и развойна дейност, държавно финансиране, както и проекти в областта на е-мобилност, алтернативен транспорт и оптимизация на маршрути.